Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website Boonstra Schadevoertuigen B.V., hierna Boonstra;

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in de website aanwezige inhoud.

 

Het onderstaande is van toepassing op de door Boonstra gevoerde websites. Door de pagina te gebruiken/ bezoeken stemt u in met deze disclaimer;

 • Boonstra werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is;

 

 • Boonstra geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd;

 

 • Boonstra biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website;

 

 • Boonstra is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

 

 • Boonstra verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;

 

 • Boonstra kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

 

 • Boonstra zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

 

 • Boonstra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

 

 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;

 

 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken. Voor een verzoek kunt u zich richten aan; Boonstra Schadevoertuigen BV, t.a.v. de directie, Dopplerlaan 4, 9207 HC Drachten of per email info@boonstraschadevoertuigen.nl;

 

 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.